Disputationer Disputation: Åsa Andersson

2023-05-12 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rolf Luft auditorium (L1: 00), Anna Steckséns Gata 53 och via Teams

Titel: "Manipulation of medicines, necessary in everyday practice for individualised doses in paediatric care"

Huvudhandledare

Docent Synnöve Lindemalm, Karolinska Institutet, CLINTEC  

Bihandledare

Professor Staffan Eksborg, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa (KBH)

Doktor Ulrika Förberg, Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd

Opponent

Docent Mattias Paulsson, Uppsala Universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Betygsnämnd

Docent Jenny Kindblom, Göteborgs Universitet, Institutionen för medicin

Professor Hannah Batchelor, University of Strathclyde, Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences

Professor Inger Kull, Karolinska Institutet, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Delta via Teams

Klicka här för att ansluta till mötet via Teams 

 

Kontakt

Åsa Andersson Doktorand