Disputationer Disputation Arja Vehkala Höglund

2020-12-04 13:00 Add to iCal
Online Zoom och rum C1:87 Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Titel: Daytime sleepiness in Parkinson's disease in relation to other symptoms, disease progression and daily life

Huvudhandledare

Professor Sten Fredrikson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Peter Hagell, Fakulteten för hälsovetenskap, Kristianstad Universitet 

Docent Sven E. Pålhagen, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Jan-Erik Broman, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Opponent 

Docent Dag Nyholm, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Betygsnämnd

Professor Anne-Marie Landtblom, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Professor Elisabet Welin, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet 

Docent Arne Lowden, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Zoomlänk

https://ki-se.zoom.us/j/68723868866?pwd=azJhQTJ4cUVBT2xhTXU1ZHlSbDYyUT09

Mötes ID: 687 2386 8866
Kod: 316539

Kontakt

Arja Vehkala Höglund Anknuten till Forskning