Disputationer Disputation: Antonios Tzortzakakis

2021-02-05 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Leif Svensson sal Nuklearmedicin, C2:76

Differentiation of renal oncocytoma from renal cell carcinoma by means of 99mTc-Sestamibi SPECT/CT

Deltagande via Zoom: : https://ki-se.zoom.us/j/61539606479
Meeting ID: 615 3960 6479

Huvudhandledare

Professor Rimma Axelsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Radiologi

Bihandledare

Professor Torkel B. Brismar
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Radiologi

PhD Maria Holstensson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Radiologi

Fakultetsopponent

Professor Håkan Geijer
Medicinsk Vetenskap
Örebro Universitet
Enheten för Radiologi

Betygsnämnd

Professor Lennart Blomqvist
Karolinska Institutet
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Enheten för diagnostisk Radiologi

Associate Professor
Johan Stranne
Sahlgrenska Universitet, Göteborg
Enhet för Urologi

Associate Professor
Elin Trägårdh
Lunds Universitet cancercentrum
Enhet för Nuclearmedicin, Malmö

Kontakt

Antonios Tzortzakakis Postdoktorala studier