Disputationer Disputation: Antje Märtin

2020-04-17 9:30 Add to iCal
Campus Solna Petrénsalen, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Välkommen till Antje Märtins disputation kl. 09:30 i Petrénsalen den 17 April 2020. Det går även att delta online via Zoom.

Delta i mötet online

Anmäl dig till mötet i förväg via länk: https://ki-se.zoom.us/meeting/register/u5Upf--vqzwtGdNtBxXnfskDknxlE0eD_Mti

När du anmält dig kommer du att få en bekräftelse via e-post som innehåller information om hur du ansluter till mötet.

Titel

"Molecular and functional neuroanatomy of mood disorder circuits"

Författare

Antje Märtin, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Huvudhandledare

Konstantinos Meletis, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Bihandledare

Jonas Frisén, Karolinska Institutet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Rickard Sandberg, Karolinska Institutet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Opponent

Amit Zeisel, Israel Institute of Technology, Department of Biotechnology and Nanomedicine, Faculty of Biotechnology and Food Engineering, Israel

Betygsnämnd

Maria Lindskog, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Christian Broberger, Stockholms universitet, Institutionen för biokemi och biofysik

Mats Nilsson, Stockholm universitet, Institutionen för biokemi och biofysik

Kontakt