Disputationer Disputation: Annika Bäck

2021-10-29 9:00 Add to iCal
Campus Solna Zoom och LIME

A view from the top: The local politico-administrative leadership in implementing evidence-based practice in social services

QR-kod för Annika Bäcks disputation

Var med via Zoom

Anmäl dig via QR-koden eller länk för att få mer information samt Zoom-länk och adress.

Disputationen genomförs på svenska.

Titel

"A view from the top: The local politico-administrative leadership in implementing evidence-based practice in social services"

Författare

Annika Bäck, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Opponent

Urban Markström,  Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Huvudhandledare

Anne Richter, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Bihandledare

Henna Hasson, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Anna Bergström, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Betygsnämnd  

Ulrika Winblad, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning, Uppsala Universitet

Siw Carlfjord, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för samhälle och hälsa, Linköping University

Martin Börjeson, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Ordförande

Kristina Palm, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Kontakt

Annika Bäck Anknuten till Forskning