Disputationer Disputation: Annica Kempe

2019-05-15 10:15 - 10:15 Add to iCal
Campus Solna Wretlindsalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a

'Maternal mental health matters: childbirth related care in Yemen seen through women’s eyes'

Opponent

Senior Research Fellow Robbie Davis-Floyd, PhD, University of Texas at Austin, Department of Anthropology

Huvudhandledare

Professor Töres Theorell, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Bihandledare

Professor Kyllike Christensson, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Betygsnämnd

Docent David Titelman, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Professor Elisabeth Faxelid, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Professor Ulf Högberg, PhD Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Dokument