Disputationer Disputation - Anne Wang

2020-03-13 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal Lars Leksell, A6:04

Testosterone - of importance in patients with dysglycemia
and cardiovascular disease?

Huvudhandledare:

Docent Linda Mellbin
Institutionen för Medicin, Solna, Avdelningen för Kardiologi.

Opponent:

Professor Åsa Tivesten
Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet.