Disputationer Disputation: Anne Christenson

2020-05-15 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal 6L, Alfred Nobels allé 8, 6 tr, Campus Flemingsberg, Huddinge

Titel på avhandlingen: "Shame and stigma in weight management during pregnancy and post bariatric surgery
-perspectives of patients and healthcare providers"

Doktorand: Anne Christenson
Överviktenheten, MedH
Academic Specialist Centre
Stockholm Health services

Huvudhandledare: Erik Hemmingsson, Docent
The Swedish School of Sport and Health Sciences Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Huddinge

Bihandledare: Signy Reynisdottir, MD, PhD
Överviktsenheten 
Academic Specialist Centre
Stockholm Health services

Jarl Torgerson, Docent
Sahlgrenska Akademin, Göteborgsuniversitet
Institutionen för molekylär och klinisk medicin

Opponent: Pamela Surkan, Docent 
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
Institutionen för internationell hälsa 
Avdelning av sociala och beteendeinterventioner

Kontakt

Anne Christenson Anknuten till Undervisning/handledning