Disputationer Disputation Anna Wintersand

2020-03-27 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CMM L8:00, Visionsgatan 18, Solna

Titel: Molecular approaches for characterization, diagnosis and therapy of allergy to pets

Huvudhandledare:

Guro Gafvelin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Hans Grönlund, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Thomas Kündig, Faculty of Medicine, University of Zurich

Opponent: 

Peter Schmid-Grendelmeier, Department of Dermatology, University Hospital Zurich 

Betygsnämnd: 

Susanne Gabrielsson, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet

Lennart Nilsson, Allergicentrum, Linköpings Universitetssjukhus

Catarina Almqvist Malmros, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Kontakt