Disputationer Disputation: Anna von Platen

2020-02-28 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Huvudentren, Hus C1, plan 8 rum 7

Microdialysis – Potentials and Limitations

Handledare

Docent Greg Nowak
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
Intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för transplantationskirurgi

Bihandledare

Professor Bo Göran Ericzon
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
Intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för transplantationskirurgi

Opponent

Professor Per Sandström
Linköpings Universitet
Institutionen för klinisk och experimentell kirurgi
Avdelningen för Kirurgi, Ortopedi och Onkologi

Betygsnämnd

Professor Gunnar Tufveson
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Enheten för transplantationskirurgi

Docent Jacob Freedman
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus
Enheten för kirurgi och urologi

Professor Magnus Nilsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
Intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för kirurgi

Kontakt