Disputationer Disputation: Anna Sjöström

2023-11-24 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rehabsalen, Norrbacka S4:01

Severe COVID-19 and routine biomarker pattern

Opponent

Fredrik Hammarskjöld, Linköpings Universitet

Betygsnämnd

Charlotte Becker, Lunds Universitet

Kristoffer Strålin, Karolinska Institutet, MedH

Michael Hultström, Uppsala Universitet

Huvudhandledare

Charlotte Höybye, MMK

Bihandledare

Maria Bruzelius, MedS

Henrik von Horn, MMK

Olle Kämpe, MedS