Disputationer Disputation - Anna Ravn Landtblom

2023-04-21 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Gene, Neo.

Morbidity and Childbirth in myeloproliferative neoplasms

Författare:

Anna Ravn Landtblom
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för Klinisk medicin.

Huvudhandledare:

Malin Hultcrantz
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Opponent:

Professor Alessandro Vannucchi
University of Florence Department of Hematology.

Bihandledare:

Therese M-L Andersson
Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics.

Associate Professor Jan Samuelsson
Linköping University, Department of Biomedical and Clinical Sciences.

Professor Magnus Björkholm
Karolinska Institutet Institutionen för medicin, Solna.

Betygsnämnd:

Professor Maria Feychting
Karolinska Institutet, Institute of Environmental medicine Division of Epidemiology.

Associate Professor Elisabeth Ejerblad
Uppsala University, Department of Medical Sciences Division of Haematology.

Adjunct Professor Hans Hägglund
Uppsala University, Department of Medical Sciences Division of Haematology.