Disputationer Disputation: Anna Persson

2020-12-18 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal 4U Solen, Alfred Nobels Allé 8. Även via Zoom.

Swedish children with moderate hearing loss - on the importance of monitoring auditory and early speech development the first three years

OBS! Deltagande via Zoom förordas.

Zoomlänk: https://ki-se.zoom.us/j/65996673340

Huvudhandledare

Professor Anette Lohmander
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Bihandledare

Dr Traci Flynn, med dr
Newcastle University,  Australia
School of Humanities and Social Science

Fakultetsopponent

Adjungerad professor Taina Välimaa
Uleåborgs Universitet, Finland
Humanistiska fakulteten
Enheten för forskning i logopedi och Centrum för barnspråksforskning

Betygsnämnd

Docent Kristina Hansson
Lunds Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Logopedi, foniatri, audiologi

Docent Jonas Brännström
Lunds Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Logopedi, foniatri, audiologi 

Docent Riitta Möller
Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Till avhandlingen i Open Archive: " Swedish children with moderate hearing loss - on the importance of monitoring auditory and early speech development the first three years"