Disputationer Disputation Anna Ohlis

2020-12-11 13:00 Add to iCal
Online Zoom och Konferenslokal Tor, plan 10, Solnavägen 4

Titel: Deliberate Self-Harm Among Adolescents: Course, Outcome and Treatment

Huvudhandledare

Professor Clara Hellner, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Dr Johan Bjureberg, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr Alan Fruzzetti, McClean Hospital, Department of Psychiatry, Harvard Medical School

Professor Paul Lichtenstein, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Paul Plener, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Medical University of Vienna

Betygsnämnd

Professor Carl Göran Svedin, Institutionen för Socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Professor Mia Ramklint, Institutionen för Neurovetenskap, barn och ungdomspsykiatri, Uppsala Universitet

Docent Maria Zetterqvist, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet

Kontakt

Anna Ohlis Postdoktorala studier