Disputationer Disputation: Anna Nordgren Rogberg

2020-05-08 9:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Föreläsningssal "Hjärtat", Hus 18, plan 5/Målpunkt J, Danderyds sjukhus/ Via Zoom

Titel på avhandlingen: 'Current diagnostic aspects on acute and chronic pulmonary embolism: MRI in acute pulmonary embolism, CT in chronic thromboembolic pulmonary hypertension and what the radiologists actually know'.

Zoom

Delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62233925798
Meeting ID: 622 3392 5798

Opponent

Thomas Hansen, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Radiologi

Huvudhandledare

Peter Lindholm, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Sven Nyrén, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Diagnostisk radiologi

Eli Westerlund, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, Danderyds sjukhus

Betygsnämnd

Margareta Holmström, Linköpings Universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin 

Torkel Brismar, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC, radiologi

Anna Kiessling, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, Danderyds sjukhus