Disputationer Disputation: Anna Milton

2021-01-29 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Torsten Ghordsalen, S2:02 Norrbacka, Karolinska University Hospital, Solna/Även online via Zoom

Välkommen till Anna Miltons disputation med titeln: "Prediction of psychological and physical morbidity after critical illness and intensive care unit stay".

Zoom möte

Delta online via Zoom (klick).

Titel

"Prediction of psychological and physical morbidity after critical illness and intensive care unit stay".

Författare

Anna Milton, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.

Opponent

Stephen Brett, Department of Surgery and Cancer, Imperial College, London UK.

Huvudhandledare

Peter Sackey, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Anna Schandl, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Matteo Bottai, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Örjan Sundin, Institutionen för fysiologi, Mittuniversitetet.

Betygsnämnd

Sten Rubertsson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet.

Tobias Cronberg, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund Universitet.

Rikard Wicksell, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Kontakt

Anna Milton Anknuten till Forskning