Disputationer Disputation: Anna Levin

2024-03-22 8:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Gene, NEO

Pathogenesis of IgA Nephropathy and Diabetic Kidney Disease: Linking molecular profile to morphological and clinical picture

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63458164393

Huvudhandledare

Professor, Annika Wernerson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för njurmedicin

Bihandledare

Medicine doktor, Anna Witasp
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för njurmedicin

Professor, Annette Bruchfeld
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för njurmedicin, och

Linköpings universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård

Docent, Kjell Hultenby
Karolinska Institutet
Institutionen för Laboratoriemedicin
Enheten för biomolekylär och cellulär medicin (BCM)

Docent, Jaakko Patrakka
Karolinska Institutet
Institutionen för Laboratoriemedicin
Enheten för patologi

Fakultetsopponent

Professor, Paola Romagnani
University of Florence
Institutionen för experimentell och biomedicinsk vetenskap
”Mario Serio”

Betygsnämnd

Professor, Maria Eriksson Svensson
Uppsala Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Njurmedicin

Professor, Martin Johansson
Göteborgs Universitet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Institutionen för biomedicin

Professor Anders Christensson
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Medicinska fakulteten

Kontakt

Anna Levin Doktorand