Disputationer Disputation Anna Larsson

2022-02-17 9:00 - 12:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Entrévägen 2, Aulan, huvudentrén

Medicine and the Media - transferring medical news to those who need it most.

Opponent:
Kjell Asplund, Professor Emeritus, Umeå Universitet

Huvudhandledare:
Mårten Rosenqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)

Bihandledare:
Carl-Johans Sundqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Betygsnämnd
Mats Thorslund, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS)
Harald Honmoen, Oslo Metropolitan University
Annika Linde, Karolinska Institutet

 

 

 

Kontakt