Disputationer Disputation: Anna Huguet Ninou

2021-06-23 8:30 Add to iCal
Campus Solna Air & Fire conference room, SciLifeLab, Stockholm, och digitalt

Emerging roles of PFKFB3 and CX3CR1 in the DNA damage response and their potential as therapeutic targets in cancer

Opponent

Professor Matthias Dobbelstein, Georg-August-Universität Göttingen, Department of Molecular Oncology

Betygsnämnd

Professor Bo Stenerlöw, Uppsala universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi
Professor Marie Arsenian Henriksson, Karolinska Institutet, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Professor Klas Wiman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Handledare

PhD Nina Gustafsson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Martin Norin, Chief Operating Officer, Kancera AB
Professor Thomas Helleday, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Zoom-länk fås på förfrågan från Nina Gustafsson: nina.gustafsson@ki.se. Vänligen meddela Nina om du planerar att närvara fysiskt.

Välkommen!