Disputationer Disputation: Anna Falk

2023-05-26 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Lars Klareskog, Solna/N-huset/NB:UI02

Depression and delirium in cardiac surgery patients

Opponent

Peter Sackey, Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Jan Jakobsson, Kl, Kliniska vetenskaper Anestesi och intensivvård

Anders Albåge, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Tiny Jaarsma, LIU, Institutionen för hälsa, medicin och vård

Huvudhandledare

Malin Stenman, MMK

Bihandledare

Jessica Kåhlin, Fyfa

Carolin Nymark, NVS

Rebecka Hultgren, MMK

Kontakt

Anna Falk Anknuten till Forskning