Disputationer Disputation: Anna E Ek

2021-05-07 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal Solen 4 U, samt via Zoom

Insulinresistens hos barn och ungdomar; mekanismer och kliniska effekter

Observera att med anledning av regionala rekommendationer skall disputationen utföras och följas digitalt

Zoom-länk: https://ki-se.zoom.us/j/61929400880

Huvudhandledare

Professor Claude Marcus
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Bihandledare

Docent  Annelie Carlsson
Lunds Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Enheten för pediatrik

Professor Martin Ridderstråle
Lunds Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Enheten för medicin

Fakultetsopponent

Docent Stig Attvall
Göteborgs Universitet
Institutionen för molekylär och klinisk medicin

Betygsnämnd

Docent Ylva Trolle Lagerros
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin
Enheten för klinisk epidemiologi

Docent Jens-Christian Holm
Köpenhamns Universitet
Institutionen för klinisk medicin
Enheten för pediatrik

Docent Michael Alvarsson
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Kontakt

Anna Ek Postdoktorala Studier