Disputationer Disputation Anna Dyar

2022-12-02 9:00 - 12:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan, Entréplan, Entrévägen 2, Danderyd

Peer learning on clinical wards: supervision, student activities and the learning environment

Huvudhandledare:
Anna Kiessling, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Terese Stenfors, Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) 
Hanna Lachmann, Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) 

Opponent:
Mette Krogh Christensen, docent, Aarhus University, Centre for Educational.Development (CED), Denmark

Betygsnämnd:
Gudrun Edgren. Lunds Universitet, MedCUL (medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande)
Veronica Lindström, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad (NVS)
Eric Asaba, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) 

 

 


 

Kontakt

Anna Dyar Doktorand