Disputationer Disputation: Anna Damlin

2020-10-09 9:30 Add to iCal
Campus Solna Online via Zoom och Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A

Titel på avhandlingen: "Responsible antibiotic use and diagnostic challenges in infectious diseases: studies in a resource-limited setting and a high-income setting".

Opponent

Professor Björn Olsen, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Huvudhandledare

Professor Cecilia Stålsby Lundborg, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa

Bihandledare

Docent Maria J Eriksson, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Associate professor Megha Sharma, Ruxmaniben Deepchand Gardi Medical College, Department of Pharmacology
& Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa

Examination Board

Docent Anders Ternhag, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Professor Bo Burström, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa

Docent Odd Bech-Hanssen, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Department of Medicine 

Delta i mötet online

Delta i disputationen online via Zoom

Kontakt

Anna Damlin Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning