Disputationer Disputation: Anna Backman

2023-09-29 9:00 Add to iCal
Annan Leo/Hans föreläsningssal, CAP/KIND, Gävlegatan 22b, Stockholm

Titel: "Transition-aged Autistic Youth – functioning, Quality of Life, and Internet-delivered Psychoeducation"

Huvudhandledare

Tatja Hirvikoski, docent, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet

Bihandledare

Lise Roll Pettersson, professor, Specialpedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet

Sarah Vigerland, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet  

Eric Zander, PhD, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet

Opponent

Peik Gustafsson, professor, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet

Betygsnämnd

Daiva Daukantaité, docent, Institutionen för psykologi, Lunds Universitet 

Jonas Ramnerö, docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kari Trost, docent, Specialpedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet