Disputationer Disputation: Ann Malmenholt

2020-05-29 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal Månen, ANA 8 plan 9, samt via Zoom

Exploring childhood apraxia of speech: Speech and language profiles in 5-year-olds with suspected apraxia of speech or cleft palate

Delta i mötet online

Via länk:https://ki-se.zoom.us/j/69277969950

Delta i mötet via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ner gratisappen Zoom Cloud Meetings iOS eller Android app. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att ange mötets ID-nummer: 692 7796 9950

Delta via telefon

Du kan ansluta till mötet via telefon genom att ringa något av följande nummer och därefter knappa in mötets ID-nummer 692 7796 9950 när du uppmanas göra det. 

Sweden

+46 850 539 728
+46 8 4468 2488
+46 8 5050 0828
+46 8 5050 0829
+46 8 5052 0017

Mötes-ID: 692 7796 9950

Om du befinner dig utomlands, kan du hitta det nummer som gäller för det land du befinner dig i på länken : https://ki-se.zoom.us/u/ceFjWnrkhj

Huvudhandledare

Docent Per Östberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Bihandledare

Docent Anita McAllister
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Professor Anette Lohmander
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Fakultetsopponent

Dr Sara Wood
Queen Margret University, Edinburgh
School of Health Sciences
Division of Speech and Hearing Sciences

Betygsnämnd

Docent Margareta Dahl
Uppsala Universitet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Barnneurologi/Barnonkologi

Biträdande professor Christina Samuelsson
Linköpings Universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper - BVK
Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation - SOK

Docent Avi Abdiu
Linköpings Universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper - BVK

Kontakt

Ann Malmenholt Anknuten till Undervisning/handledning