Disputationer Disputation Ann-Christine Persson

2022-10-28 9:00 - 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan, Entrévägen 2, Danderyds sjukhus, ZOOM: https://ki-se.zoom.us/j/61342242322

Managing time with dementia: Assessment and early detection of the need for time-related interventions and experiences of time assistive technology.

Huvudhandledare
Monika Löfgren, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare
Gunnel Janeslätt, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap
Lena Dahlberg, Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd samt Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS)
Marika Möller, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Opponent:
Louise Nygård, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS)

Betygsnämnd:
Ingrid Hellström, Marie Cederschiöld Högskola, Institutionen för Vårdvetenskap
Anneli Nyman, Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Ingeborg Nilsson, Umeå Universitet, Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering
 

ZOOM: https://ki-se.zoom.us/j/61342242322

Kontakt

Ann-Christine Persson Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning