Disputationer Disputation Angelica Sandström

2021-02-19 10:00 Add to iCal
Online Zoom och Eva & Georg Klein, Biomedicum plan 3, Campus Solna, KI

Titel: Multimodal Neuroimaging of Pain and Inflammation in the Central Nervous System in Chronic Pain Patients with Fibromyalgia and Rheumatoid Arthritis​

Huvudhandledare

Professor Eva Kosek, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Docent Karin Jensen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Camilla Svensson, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet 

Opponent

Professor Siri Leknes, Department of Psychology, Oslo Universitet

Betysnämnd

Professor Britt-Marie Stålnacke, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet

Docent India Morrison, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet

 Professor Tomas Furmark, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet 

Språk

Engelska

Kontakt

Angelica Sandström Anknuten till Forskning