Disputationer Disputation: Andreas Widbom

2023-12-14 13:00 Add to iCal
Campus Solna Atrium, entréplan i Wargentinhuset, Nobels väg 12B

Titel: "Building a Family with Gamete Donation – Perspectives of Parents and Offspring."

Huvudhandledare

Claudia Lampic, professor, Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Bihandledare

Gunilla Sydsjö, professor, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet.

Agneta Skoog Svanberg, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Opponent

Stina Järvholm, docent, Institutionen för obstetrik och gynekologi, Göteborgs universitet.

Betygsnämnd

Ulrika Dahl, professor, Centrum för genusforskning, Uppsala universitet.

Christina Bergh, professor, Institutionen för obstetrik och gynekologi, Göteborgs universitet.

Maria Wängqvist, docent, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Thesis Andreas Widbom

Delta via Zoom

Länk till Zoom möte

Kontakt