Disputationer Disputation Anders Olsson

2022-11-09 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Sal Ihre (hiss P, plan 0) alt. Zoom

Inguinal hernia surgery - aspects on chronic pain and contralateral repair

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Zoom
https://ki-se.zoom.us/j/64963838045
Meeting ID: 649 6383 8045

Opponent
Docent Jan Dalenbäck, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet

Betygsnämnd
Docent Jacob Freedman, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet
Docent Lovisa Strömmer, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet
Docent Jakob Hedberg, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet
 

Handledare
Ursula Dahlberg, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet
Gabriel Sandblom, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Ulf Gunnarsson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet
Anders Sondén, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Ulf Fränneby, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet

Kontakt

Anders Olsson Doktorand