Disputationer Disputation Anders Nilsson

2019-11-08 9:30 Add to iCal
Campus Solna Sal Wangari, Tomtebodavägen 18 A, Solna

Titel: Involving concerned significant others in the treatment of problem gambling

Huvudhandledare:

Clara Hellner, professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Per Carlbring, professor vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet

Gerhard Andersson, professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet samt Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:

Simone Rodda, Senior Lecturer, Section of Social and Community Health, University of Aukland 

Betygsnämnd:

Anders Håkansson, professor Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Anna-Karin Danielsson, docent Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Cecilia Åslund, PhD Centrum för klinisk forskning Västerås, Uppsala universitet

Kontakt

Anders Nilsson Postdoktorala studier