Disputationer Disputation: Anders Lideståhl

2024-03-22 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aulan Södersjukhuset, Hiss C, plan 6

Radiation-induced toxicity and secondary malignant neoplasms in radiotherapy of intrathoracic tumors

Opponent

Professor Michael Bergqvist, Umeå universitet, Institutionen för diagnostik och intervention

Betygsnämnd

Docent Mikael Johansson, Umeå Universitet, institutionen för diagnostik och intervention
Professor Simon Ekman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent Ulf Isacsson, Uppsala Universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi

Handledare

Huvudhandledare

Docent Pehr Lind, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Bihandledare

Docent Albert Siegbahn, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
PhD Younes Mejaddam, Karolinska universitetssjukhuset
MD, PhD Michael Gubanski, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!