Disputationer Disputation: Anders Klingberg

2019-10-29 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, plan 2, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A

Titel på avhandlingen: 'Mobile teleconsultations in acute burn care: acceptance and user-experience among emergency care providers in resource-poor settings'.

Portrait of Anders Klingberg, standing smiling against a bright background.
Anders Klingberg, doktorand vid institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Mattias Lindbäck.

Opponent

Associate Professor Arul Chib, Wee Kim Wee School of Communication And Information, Nanyang Technological University

Huvudhandledare

Professor Marie Hasselberg, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Bihandledare

Professor Lee Wallis, Stellenbosch University, Department of Family and Emergency Medicine 

Dr. Sara Fritzell, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Betygsnämnd

Professor Åsa Cajander, Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Professor Andreas Wladis, Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Docent Morten Kildal, Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Anders Klingberg Anknuten till Forskning