Disputationer Disputation Ämma Tangen

2020-12-18 14:00 Add to iCal
Online Zoom möte och Widerströmska huset, plan 5, stora konferensrummet CNS

Titel: PET studies of the serotonin system in relation to behavioral phenotypes in psychiatry

Huvudhandledare

Dr. Jacqueline Borg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Docent Johan Lundberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr. Katarina Varnäs, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Jeremy Veenstra–Vanderweele, Department of Psychiatry, Columbia University

Betygsnämnd

Professor Tomas Furmark, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet

Professor Erik Hedman-Lagerlöf, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Eva Billstedt, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet

Kontakt

Ämma Tangen Postdoktorala studier