Disputationer Disputation: Amineh Ghaderi

2021-12-03 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna BioClinicum, J3:04 Torsten N Wiesel, Solnavägen 30

ROR1- a druggable target: preclinical studies of ROR1 and combinatorial partners in malignancies

Opponent

Professor Magnus Essand, Uppsala universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi

Betygsnämnd

Professor Lill Mårtensson-Bopp, Göteborgs universitet, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning
Docent Katja Pokrovskaja Tamm, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Ola Winqvist, Medical Director, ABClabs AB

Handledare

PhD Mohammad Hojjat-Farsangi, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Håkan Mellstedt, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Anders Österborg, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Ali Moshfegh, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi/Linköpings universitet, IFSA

Välkommen!