Disputationer Disputation: Amina Guenna Holmgren

2023-06-02 9:00 - 12:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Sune Bergströms Aula, Solnavägen 30, Bioclinicum

Ethical and clinical aspects of restraint in neurosurgical care

Titel

"Ethical and clinical aspects of restraint in neurosurgical care."

Författare

Amina Guenna Holmgren, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Opponent

Anna T Höglund, Professor, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala universitet

Huvudhandledare

Niklas Juth, Professor, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala universitet

Bihandledare

Ann-Christin von Vogelsang, Adjungerad adjunkt, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Anna Lindblad, PhD, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Lena Wiklund Gustin, Professor, Akademin för hälsa, vård och välfärd , Avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik, Mälardalens universitet

Ulrik Kihlbom, Professor, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Niklas Marklund, Professor, Lunds universitet

Ordförande

Gert Helgesson, Professor, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Kontakt