Disputationer Disputation: Alvaro Torres Urzua

2023-12-08 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal B64, Barngatan 4, plan 6

Contrast-enhanced ultrasound in children

Huvudhandledare

Professor Seppo Koskinen
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för radiologi

Bihandledare

Adjungerad Professor Björn Fischler
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik- CLINTEC
Enheten för pediatrik

Dr Henrik Gjertsen
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik- CLINTEC
Enheten för transplantation

Fakultetsopponent

Docent Erkki Svedström
University of Turku
Department of Diagnostic Radiology

Betygsnämnd

Professor Tomas Wester
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Enheten för barnonkologi och barnkirurgi

Docent Hanna Hebelka
Göteborgs Universitet
Sahlgrenska Akademin
Institutionen för Kliniska Vetenskaper

Docent Ola Björgell
Lunds Universitet
Institutionen för Translationell Medicin
Enheten för Diagnostisk Radiologi

Kontakt

Alvaro Torres Urzua Doktorand