Disputationer Disputation: Alvaro Plaza Reyes

2020-05-27 9:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, Neo byggnad, Blickagången 16. Även via länk.

DEVELOPMENTAL INSIGHTS AND BIOMEDICAL POTENTIAL OF HUMAN EMBRYONIC STEM CELLS: Modelling Trophoblast Differentiation and Establishing Novel Cell Therapies for Age-related Macular Degeneration

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/65012194546

Huvudhandledare

Dr. Fredrik Lanner
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för obstetrik och gynekologi 

Bihandledare

Professor Anders Kvanta
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Avdelningen för ögon och syn

Professor Kenneth R. Chien
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Huddinge
Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC)

Fakultetsopponent

Professor Anna Veiga Lluch
Universitat Pompeu Fabra
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 

Betygsnämnd

Dr. Ola Hermanson 
Karolinska Institutet
Institutionen för neurovetenskap 

Dr. Sergey Rodin 
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Dr. Cecilia Götherström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för obstetrik och gynekologi 

Kontakt

Alvaro Plaza Reyes Anknuten till Forskning