Disputationer Disputation: Ali Mahdi

2021-11-26 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rolf Luft Auditorium

The red blood cell as a mediator of vascular
dysfunction in Type 2 Diabetes and COVID-19

Huvudhandledare: Professor John Pernow, Institutionen för medicin, Avdelningen för kardiologi

Opponent: Professor Charalambos Antoniades, University of Oxford, UK, Radcliffe Department of Medicine, Division of Cardiovascular Medicine