Disputationer Disputation Ali Kiasat

2023-06-09 9:00 - 12:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Clarence Crafoord A5:04

Inflammatory bowel disease: Determinants related to gut microbiota.

Huvudhandledare:
Ulf O Gustafsson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Anna Löf Granström, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus samt Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa
Richard Marsk, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Opponent:
Pär Myrelid, professor, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings Universitet

Betygsnämnd:
Annika Bergquist, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge
Karl Franklin, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet
Marie Carlson, Instutitionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet

 

Kontakt

Ali Kiasat Anknuten till Forskning
08-123 584 68