Disputationer Disputation: Alexandra Jurczak

2022-03-11 14:00 Add to iCal
Campus Solna Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet, Solna och via Zoom

Välkommen till Alexandra Jurczaks disputation fredagen den 11 mars 2022 kl. 14:00, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet, Solna samt via Zoom.

Titel

"Antibody- and osteoclast-dependent mechanisms of chronic pain" 

Författare

Alexandra Jurczak, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Huvudhandledare

Camilla Svensson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Fredrik Wermeling, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin i Solna

Chantal Chenu, University of London

Abstract

Läs här

Zoomlänk

Länk till disputationen här

 

Kontakt

Alexandra Kuliszkiewicz Forskningsinfrastrukturspecialist