Disputationer Disputation: Alexandra Haara Löfstedt

2023-06-09 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A

Titel: "Hemophagocytic Lymphohistiocytosis and Associations with Malignancies"

Huvudhandledare

Jan-Inge Henter, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa (KBH)

Bihandledare

Magnus Nordenskjöld, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)

Marie Meeths, läkare, medicine doktor, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa (KBH), 

Opponent

Daniel El Fassi, docent, University of Copenhagen, Department of Medicine

Betygsnämnd

Gustaf Ljungman, professor, Uppsala Universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Cecilia Gunnarsson, docent, Linköping Universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Lotta Hansson, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

Kontakt

Alexandra Haara Löfstedt 
e-post: alexandra.haara.lofstedt@ki.se