Disputationer Disputation - Alexandra Cîrciumaru

2024-05-24 9:00 Add to iCal
Annan Centrum för reumatologi, Academic Specialist Center, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm

From autoimmunity to inflamed joints : study of risk factors, mediators and cellular targets in rheumatoid arthritis

Författare:

Alexandra Cîrciumaru
Karolinska Institutet, Institution för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Huvudhandledare:

Associate professor Bence Réthi 
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Opponent: 

Professor Carl Goodyear
University of Glasgow School of Infection and Immunity.

Bihandledare: 

Professor Lars Klareskog MD, PhD 
Karolinska Institutet  Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Aase Hensvold MD, PhD 
Karolinska Institutet  Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Betygsnämnd: 

Docent Susanna Brauner, MD, PhD 
Karolinska Institutet Department of Clinical Neuroscience 

Docent Jonas Wetterö, PhD 
Linköping University Department of Biomedical and Clinical Sciences Division of Inflammation and Infection 

Docent Ioannis Parodis, MD, PhD 
Karolinska Institutet,  Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.