Disputationer Disputation: Alexander Sandon

2022-02-18 9:00 Add to iCal
Annan Jonsabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 1

Anterior Cruciate Ligament Injuries in Football

Opponent

Eivind Inderhaug, University of Bergen, Norge

Betygsnämnd

Per Wretenberg, Örebro Universitet

Ninni Sernert, Göteborgs Universitet

Li Felländer-Tsai, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Magnus Forssblad, MMK

Bihandledare

Björn Engström, MMK

Kontakt

Alexander Sandon Anknuten till Forskning