Disputationer Disputation Alexander Juto

2021-06-18 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal Clarence Crafoord, Eugeniavägen 3, Solna

Titel: Anti-CD20 therapy in multiple sclerosis - Clinical and paraclinical outcomes

Huvudhandledare 

Professor Fredrik Piehl, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Med. dr. Tobias Granberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Thomas Frisell, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet

Opponent 

Professor Øivind F. Grytten Torkildsen, Institutionen för klinisk Medicin, Universitet i Bergen

Betygsnämnd

Docent  Charlotte Dahle, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet 

Docent Aleksandra Antovic, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet

Docent Niaz Ahmed, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kontakt

Alexander Juto Postdoktorala Studier