Disputationer Disputation: Alex Yu Hin Wong

2023-03-17 9:30 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18a, Solna och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/65647187331)

Välkommen till Alex Yu Hin Wongs disputation fredagen den 17 mars 2023 kl. 09:30 i Inghesalen, plan 2 i Widerströmska huset, Campus Solna. Det går även att delta via Zoom.

"Novel Fluorescent tools and techniques for 3D imaging of the cleared brain"

Författare

Alex Yu Hin Wong, Karolinska Institutet, Department of Neuroscience & Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine, Hong Kong

Opponent

Dr. Iben Lundgaard, Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Huvudhandledare

Sijie Chen, Karolinska Institutet, Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine, Hong Kong

Bihandledare

Ola Hermanson, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap

Per Uhlén, Karolinska Institutet, institutione för medicinsk biokemi och biofysik

Betygsnämnd

Anna-Lena Ström, Stockholms universitet, Institutionen för biokemi och biofysik

Anna Herland, KTH, institutionen för nanobioteknologi

Hans Blom, KTH, Teknikvetenskap, Tillämpad fysik

via Zoom

Delta via Zoom (länk). Disputationen börjar kl. 09:30.

Kontakt

Alex Wong Anknuten till Forskning