Disputationer Disputation: Ahmad Karadagi

2020-12-18 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Jan-Åke Gustafsson salen, Blickagången 16. Även via länk

Experimental approaches and clinical opportunities in metabolic liver disease

Zoom länk: https://ki-se.zoom.us/j/65371153360

Huvudhandledare

Ewa Ellis, med dr
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för transplantationskirurgi

Bihandledare

Lektor/Överläkare Greg Nowak
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för Transplantation

Professor Stephen Strom
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för Patologi

Fakultetsopponent

Professor Anil Dhawan
King’s College London
Child Health Clinical Academic Group
Storbritannien

Betygsnämnd

Docent Samir EL Andaloussi
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för biomolekylär och cellulär medicin

Docent/Överläkare Svetlana Lajic
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Avdelningen för barnendokrinologi

Docent/Överläkare Tomas Lorant
Uppsala University
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Transplantationskirurgi

Kontakt

Ahmad Karadagi Anknuten till Forskning