Disputationer Disputation: Agnieszka Popowicz

2023-02-17 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Nanna Svartz

Management of acute cholecystitis. Surgery, drainage and gallbladder aspiration

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62524336679

Huvudhandledare

Docent Gabriel Sandblom
Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för kirurgi och onkologi
KI, Södersjukhuset

Bihandledare

Docent Folke Hammarqvist
Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för kirurgi och onkologi

Med Dr Amir Babiker
Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för kirurgi och onkologi

Professor Emeritus Lars Lundell
Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för kirurgi och onkologi

Fakultetsopponent

Professor Kristoffer Lassen
Oslo Universitet

Betygsnämnd

Docent Thomas Franzén
Institutionen för Biomedicinska och Kliniska Vetenskaper
Linköpings universitet

Docent Ellen Andersson
Institutionen för Biomedicinska och Kliniska Vetenskaper

Linköpings universitet
Docent Mikael Bergenheim
Centralsjukhuset i Karlstad

Kontakt

Agnieszka Popowicz Anknuten till Forskning