Föreläsningar och seminarier Diskutera forskningsfusk

2021-08-25 15:00 - 16:30 Add to iCal
Online Zoom webinar
LIME talks

I samarbete med Etikrådet anordnar LIME talks ett webbinarium om forskningsfusk: Kjell Asplund inleder med en kort presentation av sin nya bok Fuskarna, följt av diskussion och frågestund under ledning av Niklas Juth. 

Anmälan 

Anmäl dig till webbinariet via länken: https://ki-se.zoom.us/webinar/register/WN_WPJaXGZ8S16BPWigxuFegA

boken Fuskarna
Boken Fuskarna av Kjell Asplund. Foto: Adlibris

Kjell Asplund är professor emeritus i medicin vid Umeå Universitet. Han har varit generaldirektör för Socialstyrelsen, styrelseordförande för SBU och ordförande för Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Han har utrett bland annat Macchiarini- och Quickaffärerna. Numera är han styrelseordförande för Socialstyrelsen och vetenskaplig sekreterare vid Överklagandenämnden för etikprövning.

I boken Fuskarna – om Macchiarinis och andra svek mot vetenskapen har han skildrat några av de mest uppmärksammade bedrägerierna inom medicinsk forskning och tagit upp frågor som: Vem blir fuskare? Vilka är drivkrafterna? Finns särskilda riskmiljöer? Vilka är offren? Hur går det för visselblåsarna? Hur kan forskningsfusk stävjas?

Kontakt

Niklas Juth Anknuten till Forskning