Föreläsningar och seminarier Digitalt seminarium om Psykologiskt stöd till sjukvårdspersonal under Covid-19-pandemin

2020-12-14 9:30 - 12:00 Add to iCal
Online

Sjukvården möter återigen en hög belastning till följd av Covid-19-pandemin. Vi bjuder nu in till en seminarium för utbyte av erfarenheter från arbetet med stödinsatser till vårdpersonal.

Fokus för seminariet är hur vi utifrån olika organisatoriska perspektiv kan skapa och implementera psykologiskt stöd till sjukvårdspersonal som är hållbart över tid.

Deltagande sker via webben. En länk skickas till anmälda deltagare i anslutning till seminariedagen.

Anmälan

Du anmäler dig till seminariet på följande länk:
https://survey.ki.se/Survey/23197 

Anmälan sker senast 13 december kl 12.00.

Seminariet arrangeras av forskargruppen som driver projektet Risk för psykologisk ohälsa och behov av psykologiska stödinsatser hos vårdpersonal i samband med Covid-19-pandemin vid Avdelningen för Psykologi, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Projektgruppen och samarbetspartners från Capio St:Görans Sjukhus, Södertälje Sjukhus och Region Gävleborg presenterar sina erfarenheter, följt av en paneldiskussion och frågor från åhörare.

Kontakt

Sophia Appelbom Doktorand