Föreläsningar och seminarier Digital workshop: Att skriva sin avhandling

2021-04-28 9:00 - 12:00 Add to iCal
Digital föreläsning

Innehåll: Syftet med en avhandling; struktur och språk som karakteriserar en avhandling av hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer samt med många väl valda exempel; hur man planerar de olika delarna (introduktion, målsättning, metodologiska överväganden, resultat, diskussion, framtidsperspektiv); praktiska tips.

Instruktioner: Workshopen kommer hållas digitalt på engelska. En zoom-länk kommer skickas ut till alla anmälda doktorander några dagar före workshopen. 

Föreläsare: Professor Joe DePierre

Denna workshop är speciellt för doktorander på KI som planerar att disputera inom 3-12 månader. Du behöver ha en KI-mail (slutar på @ki.se) för att kunna registrera dig. Registrera dig här senast 25:e april.

Frågor? Kontakta Gabrielle Paulsson-Berne, Gabrielle.Berne@ki.se

Kontakt

Gabrielle Paulsson-Berne Pedagogisk Utvecklare